home


$ Tỷ giá: 1 USD = 23500 VNĐ
menuL1
menuR1

Dòng sản phẩm

Máy Scan Canon Máy Scan Hp Máy Scan Kodak Máy Scan Epson Máy Scan khổ lớn Máy Scan Fujitsu Máy Scan Avision Máy Scan Plustek
Lựa chọn List thumbnail
Sắp xếp

Giá: 1.447.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 2.050.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 7.400.000 VND

Bảo hành: 36 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 4.675.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 9.000.000 VND

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 2.500.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 12.940.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 6.750.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá NY: 8.614.000 VNĐ

Giá: 7.900.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 3.250.000 VND

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 9.703.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá NY: 9.570.000 VNĐ

Giá: 7.500.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại: Có phần mềm quản lý, lưu trữ SCANSNAP ORGANIZER đổi văn bản sang Word, Excel, Powerpoint sau khi scan,hỗ trợ đọc và xử lý font Tiếng Việt. Tặng kèm DVD Acrobat Reader bản quyền.

Trả góp so sánh

Giá: 3.500.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại: Phần mềm scan SOHO , hỗ trợ tách bộ tài liệu bằng barcode với giao diện tiếng Việt

Trả góp so sánh

Giá: 4.990.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 1.320.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 8.000.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 6.400.000 VND

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 10.000.000 VND

Bảo hành: 12Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 10.350.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 11.000.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 33.850.000 VND

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 57.300.000 VND

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 77.000.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá NY: 14.800.000 VNĐ

Giá: 12.500.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 22.832.800 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại: Phần mềm scan SOHO, hỗ trợ tách bộ tài liệu bằng barcode với giao diện tiếng Việt

Trả góp so sánh

Giá: 33.000.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại: Tặng Phần mềm scan SOHO , hỗ trợ tách bộ tài liệu bằng barcode với giao diện tiếng Việt

Trả góp so sánh

Giá: 22.800.000 VND

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

mua máy cắt decal tại F5PRO