home


$ Tỷ giá: 1 USD = 21200 VNĐ
menuL1
menuR1

Dòng sản phẩm

Ổn áp Lioa UPS Santak UPS APC UPS Upselect UPS Eaton UPS Hyundai UPS Emerson UPS Maruson UPS Ares
Lựa chọn List thumbnail
Sắp xếp

Giá: 3.420.000 VND

Bảo hành: 36 Tháng UPS, 12 Tháng Ắc Quy

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 3.320.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng UPS, 36 tháng ắc quy

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 1.050.000 VND

Bảo hành: 36 Tháng UPS, 12 Tháng Ắc Quy

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 4.190.000 VND

Bảo hành: 36 Tháng UPS, 12 tháng Ắc quy

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 2.090.000 VND

Bảo hành: 3 năm ups, 1 năm ắc quy

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 990.000 VND

Bảo hành: 3 năm cho UPS, 1 năm cho ắc quy

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 55.221.000 VND

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 3.450.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có âm báo khi chuyển chế độ, lỗi, quá tải, pin yếu * Chế độ bảo vệ: - Chống sốc điện, bảo vệ quá tải nạp đầy ắc quy, bảo vệ ngắn mạch * Môi trường hoạt động: - Độ ẩm: 20-90%RH, (không kết tụ hơi nước) - Nhiệt độ: 0 - 45 độ [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34101_50979_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [small] => /media/product/75_34101_50979_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [medium] => /media/product/120_34101_50979_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [large] => /media/product/250_34101_50979_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [original] => /media/product/34101_50979_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 2093 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => TAC-10KRT [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có âm báo khi chuyển chế độ, lỗi, quá tải, [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34099_50974_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [small] => /media/product/75_34099_50974_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [medium] => /media/product/120_34099_50974_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [large] => /media/product/250_34099_50974_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [original] => /media/product/34099_50974_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 2383 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có âm báo khi chuyển chế độ, lỗi, quá tải, pin yếu * Chế độ bảo vệ: - Chống s [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34098_50970_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [small] => /media/product/75_34098_50970_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [medium] => /media/product/120_34098_50970_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [large] => /media/product/250_34098_50970_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [original] => /media/product/34098_50970_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 2122 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => TAC-6KRT [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có âm báo khi chuyển chế độ, lỗi, quá tải [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34094_50961_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [small] => /media/product/75_34094_50961_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [medium] => /media/product/120_34094_50961_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [large] => /media/product/250_34094_50961_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [original] => /media/product/34094_50961_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 2055 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có âm báo khi chuyển chế độ, lỗi, quá tải, [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34092_50954_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [small] => /media/product/75_34092_50954_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [medium] => /media/product/120_34092_50954_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [large] => /media/product/250_34092_50954_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg [original] => /media/product/34092_50954_87e7813553425f89fbda364759a671bd.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 1959 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có âm báo khi chuyển chế độ, lỗi, quá tải, pin yếu [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34087_50946_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [small] => /media/product/75_34087_50946_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [medium] => /media/product/120_34087_50946_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [large] => /media/product/250_34087_50946_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [original] => /media/product/34087_50946_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 2120 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có âm báo khi chuyển chế độ, lỗi, quá tải, pin yếu [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34083_50940_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [small] => /media/product/75_34083_50940_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [medium] => /media/product/120_34083_50940_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [large] => /media/product/250_34083_50940_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [original] => /media/product/34083_50940_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 1883 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => TAC-6K [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có âm báo khi chuy [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34082_50936_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [small] => /media/product/75_34082_50936_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [medium] => /media/product/120_34082_50936_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [large] => /media/product/250_34082_50936_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [original] => /media/product/34082_50936_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 2037 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có â [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34080_50929_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [small] => /media/product/75_34080_50929_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [medium] => /media/product/120_34080_50929_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [large] => /media/product/250_34080_50929_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [original] => /media/product/34080_50929_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 2110 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => TAC-2K [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Inverter: <10 ms * Thời gian nạp pin: 5h đạt 90% dung lượng * Hiển thị: Màn hình LCD - Có đèn báo các chế độ: tình trạng UPS, mức tải, điện áp vào/ra, mức ắc quy, báo lỗi, bộ định thời gian hạn nạp * Âm báo: - Có âm báo khi chuyển chế độ, lỗi, quá tải, pin yếu * Chế độ bảo vệ: - Chố [package_accessory] => 0 [productImage] => Array ( [thum] => /media/product/50_34079_50926_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [small] => /media/product/75_34079_50926_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [medium] => /media/product/120_34079_50926_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [large] => /media/product/250_34079_50926_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg [original] => /media/product/34079_50926_2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpg ) [imageCollection] => [productUrl] => [brand] => Array ( [id] => 0 [name] => [image] => [url] => ) [visit] => 2007 [rating] => 0 [reviewCount] => 0 [review] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [comment] => Array ( [rate] => 0 [total] => 0 ) [quantity] => 0 [productSKU] => TAC - 1K [productModel] => 0 [hasVAT] => 2 [condition] => 0 [config_count] => 0 [specialOffer] => Array ( [all] => Array ( ) ) [specialOfferGroup] => Array ( ) [productType] => Array ( [isNew] => 0 [isHot] => 0 [isBestSale] => 0 [isSaleOff] => 0 ) [bulk_price] => Array ( ) [thum_poster] => 0 [thum_poster_type] => [addon] => Array ( ) [variants] => Array ( ) [variant_option] => Array ( ) [extend] => Array ( ) [promotion_price] => [categories] => Array ( ) ) 1 -->

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 4.220.000 VND

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 1.360.000 VND

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 180.050.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 65.130.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 52.600.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 47.980.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 39.600.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

560 Trường Chinh, Hà Nội
84-4-35640558-0932168866

Phạm Hương

zalo

skype

0934586604

Anh Đức

zalo

skype

0934572682

Anh Quân

zalo

skype

0903219779

12 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu,
Đà Nẵng

84-511-3889982 - 0935666443

Xuân Hiếu

zalo

skype

0935666445

Anh Đức

zalo

skype

0934572682

Nhã Lý

zalo

skype

0935666057

248 Hoàng Hoa Thám,P.12,
Q. Tân Bình, TP.HCM

84-8-38132181 - 0975236688

Hoa Tuyết

zalo

skype

0904527383

Thúy Hằng

zalo

skype

0909746619

Thiên Ấn

zalo

skype

0982510709

Cao Hoàng

zalo

skype

0982510709

Quang Trường

zalo

skype

0987230709

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0934572682 - 0903219779
máy phát điện
mua máy cắt decal tại F5PRO