home


$ Tỷ giá: 1 USD = 23500 VNĐ
menuL1
menuR1

Dòng sản phẩm

Máy cắt decal Mini Máy cắt decal khổ 60 Máy cắt decal 1m2
Lựa chọn List thumbnail
Sắp xếp

Giá: 6.600.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 9.900.000 VND

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 11.500.000 VND

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại: 6 CD tem hoa văn, bộ dao cắt chính hãng

Trả góp so sánh

Giá: 7.000.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại: 1 ổ dao, 1 ổ viết vẽ, 3 dao cắt,phần mềm Arcut, bao trùm máy, 1 CD hoa văn tem xe, sách hướng dẫn tiếng việt.

Trả góp so sánh

Giá: 11.800.000 VND

Bảo hành: 18 Tháng

Khuyến mại: bao đỡ vật liệu sau khi cắt. 1 CD hoa văn tem xe, chân máy.

Trả góp so sánh

Giá: 6.800.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại: 03 Lưỡi dao
Bộ tem hoa văn

Trả góp so sánh

Giá: 17.000.000 VND

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 25.500.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại: dao cắt, bộ tem hoa văn

Trả góp so sánh

Giá: 11.000.000 VND

Bảo hành: 18 Tháng

Khuyến mại: 9 Lưỡi dao cắt
6 CD hoa văn

Trả góp so sánh

Giá: 9.500.000 VND

Bảo hành: 18 Tháng

Khuyến mại: 9 Dao cắt
6 CD hoa văn

Trả góp so sánh

Giá: 8.700.000 VND

Bảo hành: 18 Tháng

Khuyến mại: 9 lưỡi dao
6 CD hoa văn

Trả góp so sánh

Giá: 15.500.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại: Tặng bộ CD hoa văn + lưỡi dao

Trả góp so sánh

Giá: 28.000.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại: Tặng 09 dao TQ + đĩa hoa văn

Trả góp so sánh

Giá: 10.500.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 22.800.000 VND

Bảo hành: 18 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 304.000.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 54.930.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại: Bộ mẫu tem, hoa văn, bia mộ (hình Corel) + 1 dao Nhật (trị giá 700.000 đồng)

Trả góp so sánh

Giá: 14.949.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại: Tặng bộ dao cắt + disk hoa văn

Trả góp so sánh

Giá: 12.078.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 11.385.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 16.060.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 15.620.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 13.000.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

Giá: 13.090.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Trả góp so sánh

mua máy cắt decal tại F5PRO