home


$ Tỷ giá: 1 USD = 21200 VNĐ
menuL1
menuR1

Blackmagic Design DeckLink SDI

Mã hàng:
Giá: 7.200.000 VND [Giá đã bao gồm VAT]
Xuất xứ: Mỹ
Bảo hành: 12 Tháng icon Bao Hanh
Kho hàng: Còn hàng
Dat mua hang
Dat mua hang
Khuyến mại:
Chia sẻ sản phẩm:
Thich san pham
Blackmagic Design DeckLink SDI

Blackmagic Design DeckLink SDI

DeckLink SDI là hoàn hảo khi bạn cần một giải pháp SDI chỉ nhưng nhu cầu chất lượng cao 10 bit 04:02:02 dựa trên SDI capturevà phát lại. DeckLink SDI cắm vào máy tính Windows, Mac OS X và Linux và các tính năng chụp HD/SD-SDI và phát lại kết hợp với tri-sync/black đầu vào tham chiếu nổ và kiểm soát boong RS-422. Phần mềm Express là phương tiện truyền thông bao gồm để bạn có được nắm bắt và phát lại cho AVI, QuickTime và DPX trên máy Mac, Windows và Linux. DeckLink SDI là một sự lựa chọn hoàn hảo khi tất cả các kết nối của bạn là SDI và bạn không cần kết nối tương tự.

Connections DeckLink SDI™ DeckLink Optical Fiber™ DeckLink Studio™
SDI Video Input 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable.
SDI Video Output 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable.
1 x 10-bit SD only, down converted or key.
Optical Fiber Video Input None 1 x 10 bit SD/HD switchable. None
Optical Fiber Video Output None 1 x 10 bit SD/HD switchable. None
Supported Video formats 525i NTSC, 625i PAL, 720HD and 1080HD. 525i NTSC, 625i PAL, 720HD and 1080HD. 525i NTSC, 625i PAL, 720HD and 1080HD.
Analog Video Input None None 1 x Component video on 3 BNCs.
1 x S-Video video on S-Video connector.
1 x Composite NTSC/PAL on 1 BNC.
Analog Video Output None None 1 x Component video on 3 BNCs.
1 x S-Video video on S-Video connector.
1 x Composite NTSC/PAL on 1 BNC.
AES/EBU Audio Input None None 2 channel unbalanced AES/EBU digital audio with sample rate converter.
AES/EBU Audio Output None None 2 channel unbalanced AES/EBU digital audio.
Analog outputs 3 and 4 can switch to AES/EBU outputs for audio 3 & 4 and 5 & 6 output. This provides a total of 6 AES/EBU audio channels out when using this feature.
SDI Audio Input 8 channel embedded in SD and HD.
SDI Audio Output 8 channel embedded in SD and HD.
Optical Fiber Audio Input None 8 channel embedded. None
Optical Fiber Audio Output None 8 channel embedded. None
Analog Audio Input None None 4 channels of professional balanced analog audio via 1/4” jack connectors.
Analog Audio Output None None 4 channels of professional balanced analog audio via 1/4” jack connectors. Channels 3 and 4 can switch to AES/EBU outputs.
HDMI Audio Input None None 2 channels.
HDMI Audio Output None None 2 channels.
HDMI Video Input None None Direct HDMI connection supports HDMI capture from HDMI compatible cameras, set top boxes, decks and video games.
HDMI Video Output None None Direct HDMI connection supports HDMI digital compatible displays, such as a TV or video projector. Includes both audio and video.
HDMI Configuration None None HDMI automatically configures to connected display.
HDMI Resolution None None Pixel for pixel HD resolution input to connected device.
HDMI Color Precision None None 4:2:2 10 bit
Multiple Rate support Standard definition SDI and high definition SDI.
Sync Input Blackburst in SD and 1080i50, 720p50, 1080i59.94, 720p59.94 HD formats or TriSync in all HD formats.
Device Control Sony™ compatible RS422 deck control ports.
Serial ports TxRx direction reversible under software control.
Settings Control DeckLink System Preferences (Intel Mac OS X™) and DeckLink Control Panel (Windows™).
Updates Firmware for cards built into software driver. Loaded at system start, or via updater software.
Standards


HD Format Support 1080p23.98/24, 1080i50, 1080i59.94, 720p50 and 720p59.94.
SD Format Support 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC and 525/23.98 NTSC.
SDI Compliance SMPTE 259M, 292/296M. SMPTE 259M, 292/296M and SMPTE 297M for Optical Fiber SDI. SMPTE 259M, 292/296M.
Video Sampling 4:2:2 4:2:2 4:2:2
Color Precision 4:2:2 10-bit 4:2:2 10-bit 4:2:2 10-bit
Color Space 4:2:2 YUV 4:2:2 YUV 4:2:2 YUV
SDI Metadata Support VITC read for 3:2 pulldown removal.
VANC capture and playback using up to 3 lines of video in file. HD RP188.
Audio Sampling Television rate of 48kHz at 24 bit.
Card type PCI Express 1 lane, compatible with 1,4,8 and 16 lane PCIe slots.
Copy Protection For legal reasons, capture devices from Blackmagic Design are designed not to capture, convert or transmit video or audio from copy-protected sources, e.g. video devices using HDCP.
Processing


Colorspace Conversion Hardware based real time.
HD Down Conversion Software based down conversion. Built in hardware down conversion. High quality down converter always outputs to SD-SDI, Composite and S-Video outputs when working in HD video formats. Selectable between letterbox, anamorphic 16:9 and center cut 4:3 styles.
HD Up Conversion Real-time up conversion from 720HD to 1080HD during video capture.
Real timeeffects Apple Final Cut Pro™ internal effects in DV, ProRes and uncompressed on Intel Mac OS X™.
Adobe® Premiere Pro® internal effects in DV, MJPEG and uncompressed.
Extras
Software Included Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, FrameLink and Blackmagic driver.
Firmware Upgrade Firmware for cards built into software driver. Loaded at system start, or via updater software.
Installation PCI Express 1 lane, compatible with 1, 4, 8, 16 lane PCI Express slots.
Please see the full system requirements for Mac OS X™and Windows™.
Mac OS X™ systems require an Intel-based Mac Pro computer.
Blackmagic Design DeckLink SDI

Blackmagic Design DeckLink SDI

DeckLink SDI là hoàn hảo khi bạn cần một giải pháp SDI chỉ nhưng nhu cầu chất lượng cao 10 bit 04:02:02 dựa trên SDI capturevà phát lại. DeckLink SDI cắm vào máy tính Windows, Mac OS X và Linux và các tính năng chụp HD/SD-SDI và phát lại kết hợp với tri-sync/black đầu vào tham chiếu nổ và kiểm soát boong RS-422. Phần mềm Express là phương tiện truyền thông bao gồm để bạn có được nắm bắt và phát lại cho AVI, QuickTime và DPX trên máy Mac, Windows và Linux. DeckLink SDI là một sự lựa chọn hoàn hảo khi tất cả các kết nối của bạn là SDI và bạn không cần kết nối tương tự.

Connections DeckLink SDI™ DeckLink Optical Fiber™ DeckLink Studio™
SDI Video Input 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable.
SDI Video Output 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable. 1 x 10 bit SD/HD switchable.
1 x 10-bit SD only, down converted or key.
Optical Fiber Video Input None 1 x 10 bit SD/HD switchable. None
Optical Fiber Video Output None 1 x 10 bit SD/HD switchable. None
Supported Video formats 525i NTSC, 625i PAL, 720HD and 1080HD. 525i NTSC, 625i PAL, 720HD and 1080HD. 525i NTSC, 625i PAL, 720HD and 1080HD.
Analog Video Input None None 1 x Component video on 3 BNCs.
1 x S-Video video on S-Video connector.
1 x Composite NTSC/PAL on 1 BNC.
Analog Video Output None None 1 x Component video on 3 BNCs.
1 x S-Video video on S-Video connector.
1 x Composite NTSC/PAL on 1 BNC.
AES/EBU Audio Input None None 2 channel unbalanced AES/EBU digital audio with sample rate converter.
AES/EBU Audio Output None None 2 channel unbalanced AES/EBU digital audio.
Analog outputs 3 and 4 can switch to AES/EBU outputs for audio 3 & 4 and 5 & 6 output. This provides a total of 6 AES/EBU audio channels out when using this feature.
SDI Audio Input 8 channel embedded in SD and HD.
SDI Audio Output 8 channel embedded in SD and HD.
Optical Fiber Audio Input None 8 channel embedded. None
Optical Fiber Audio Output None 8 channel embedded. None
Analog Audio Input None None 4 channels of professional balanced analog audio via 1/4” jack connectors.
Analog Audio Output None None 4 channels of professional balanced analog audio via 1/4” jack connectors. Channels 3 and 4 can switch to AES/EBU outputs.
HDMI Audio Input None None 2 channels.
HDMI Audio Output None None 2 channels.
HDMI Video Input None None Direct HDMI connection supports HDMI capture from HDMI compatible cameras, set top boxes, decks and video games.
HDMI Video Output None None Direct HDMI connection supports HDMI digital compatible displays, such as a TV or video projector. Includes both audio and video.
HDMI Configuration None None HDMI automatically configures to connected display.
HDMI Resolution None None Pixel for pixel HD resolution input to connected device.
HDMI Color Precision None None 4:2:2 10 bit
Multiple Rate support Standard definition SDI and high definition SDI.
Sync Input Blackburst in SD and 1080i50, 720p50, 1080i59.94, 720p59.94 HD formats or TriSync in all HD formats.
Device Control Sony™ compatible RS422 deck control ports.
Serial ports TxRx direction reversible under software control.
Settings Control DeckLink System Preferences (Intel Mac OS X™) and DeckLink Control Panel (Windows™).
Updates Firmware for cards built into software driver. Loaded at system start, or via updater software.

 

Standards
HD Format Support 1080p23.98/24, 1080i50, 1080i59.94, 720p50 and 720p59.94.
SD Format Support 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC and 525/23.98 NTSC.
SDI Compliance SMPTE 259M, 292/296M. SMPTE 259M, 292/296M and SMPTE 297M for Optical Fiber SDI. SMPTE 259M, 292/296M.
Video Sampling 4:2:2 4:2:2 4:2:2
Color Precision 4:2:2 10-bit 4:2:2 10-bit 4:2:2 10-bit
Color Space 4:2:2 YUV 4:2:2 YUV 4:2:2 YUV
SDI Metadata Support VITC read for 3:2 pulldown removal.
VANC capture and playback using up to 3 lines of video in file. HD RP188.
Audio Sampling Television rate of 48kHz at 24 bit.
Card type PCI Express 1 lane, compatible with 1,4,8 and 16 lane PCIe slots.
Copy Protection For legal reasons, capture devices from Blackmagic Design are designed not to capture, convert or transmit video or audio from copy-protected sources, e.g. video devices using HDCP.

 

Processing
Colorspace Conversion Hardware based real time.
HD Down Conversion Software based down conversion. Built in hardware down conversion. High quality down converter always outputs to SD-SDI, Composite and S-Video outputs when working in HD video formats. Selectable between letterbox, anamorphic 16:9 and center cut 4:3 styles.
HD Up Conversion Real-time up conversion from 720HD to 1080HD during video capture.
Real timeeffects Apple Final Cut Pro™ internal effects in DV, ProRes and uncompressed on Intel Mac OS X™.
Adobe® Premiere Pro® internal effects in DV, MJPEG and uncompressed.

 

Extras
Software Included Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, FrameLink and Blackmagic driver.
Firmware Upgrade Firmware for cards built into software driver. Loaded at system start, or via updater software.
Installation PCI Express 1 lane, compatible with 1, 4, 8, 16 lane PCI Express slots.
Please see the full system requirements for Mac OS X™and Windows™.
Mac OS X™ systems require an Intel-based Mac Pro computer.
Viết bình luận mới
avatar
Đánh giá:

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.


HƯỚNG DẪN VIẾT ĐÁNH GIÁ
Viết đánh giá (ý kiến) của bạn về sản phẩm sẽ giúp người mua hàng khác hiểu rõ hơn về sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Vì ý kiến này ảnh hưởng rất nhiều tới người khác, bạn vui lòng chú ý một số hướng dẫn dưới đây :
- Chỉ viết nếu bạn đã từng dùng sản phẩm
- Nhận xét về sản phẩm là những trải nghiệm thực tế, không bịa đặt
- Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng người đọc

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

Lựa chọn

List thumbnail

Card Kỹ Xảo AverMedia DVD EZMaker 7 (C039)

Card Kỹ Xảo AverMedia DVD EZMaker 7 (C039)

Giá: 2.250.000 VND

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:

Blackmagic Design Pocket UltraScope

Blackmagic Design Pocket UltraScope

Giá: 16.225.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Blackmagic Camera Fiber Converter

Blackmagic Camera Fiber Converter

Giá: 81.644.000 VND

Bảo hành:

Khuyến mại:

Micro Converter BiDirect SDI/HDMI

Micro Converter BiDirect SDI/HDMI

Giá: 1.766.000 VND

Bảo hành:

Khuyến mại:

Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU

Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU

Giá: 2.050.000 VND

Bảo hành:

Khuyến mại:

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Giá: 35.306.000 VND

Bảo hành:

Khuyến mại:

Card kỹ xảo Blackmagic Mini Converter - UpDownCross HD

Card kỹ xảo Blackmagic Mini Converter - UpDownCross HD

Giá: 4.232.000 VND

Bảo hành: 12 tháng

Khuyến mại:

Blackmagic Design H264 Pro Recorder

Blackmagic Design H264 Pro Recorder

Giá: 13.499.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Universal Videohub 288

Universal Videohub 288

Giá: 272.450.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

ATEM Production Studio 4K

ATEM Production Studio 4K

Giá: 46.209.000 VND

Bảo hành:

Khuyến mại:

Blackmagic Audio Monitor

Blackmagic Audio Monitor

Giá: 40.757.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Blackmagic Design Intensity Pro 4K

Blackmagic Design Intensity Pro 4K

Giá: 5.425.000 VND 5.425.000

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

DeckLink Mini Monitor BDLKMINIMON

DeckLink Mini Monitor BDLKMINIMON

Giá: 3.946.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

DeckLink Mini Recorder

DeckLink Mini Recorder

Giá: 3.946.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Card ghi hình Avermedia DrakCrystal HD Capture Pro (C027)

Card ghi hình Avermedia DrakCrystal HD Capture Pro (C027)

Giá: 3.300.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại:

AverMedia TV Capture HD H727

AverMedia TV Capture HD H727

Giá: 3.852.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại:

AverMedia TV VOLAR GO (A833) - USB

AverMedia TV VOLAR GO (A833) - USB

Giá: 1.396.000 VND

Bảo hành: 24 Thang

Khuyến mại:

DarkCrystal HD Capture VGA (C199)

DarkCrystal HD Capture VGA (C199)

Giá: 14.900.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại:

DarkCrystal HD Capture SDK (C727)

DarkCrystal HD Capture SDK (C727)

Giá: 7.400.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại:

AverMedia TV Hybrid Volar HD (H830)

AverMedia TV Hybrid Volar HD (H830)

Giá: 2.050.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại:

Pinnacle Studio MovieBox Plus 510USB

Pinnacle Studio MovieBox Plus 510USB

Giá: 5.700.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Blackmagic Design OG3‐FR‐C OpenGear Frame

Blackmagic Design OG3‐FR‐C OpenGear Frame

Giá: 58.043.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Pinnacle STUDIO MOVIEBOX 14 HD USB

Pinnacle STUDIO MOVIEBOX 14 HD USB

Giá: 5.590.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

AverMedia 3D Volar Mini A836

AverMedia 3D Volar Mini A836

Giá: Liên hệ

Bảo hành:

Khuyến mại:

Blackmagic Design OpenGear Converter

Blackmagic Design OpenGear Converter

Giá: 12.480.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

DarkCrystal HD Capture SDK II (C729)

DarkCrystal HD Capture SDK II (C729)

Giá: 11.650.000 VND

Bảo hành: 24 Tháng

Khuyến mại:

Pinnacle Studio MovieBox Ultimate Collection 15 USB

Pinnacle Studio MovieBox Ultimate Collection 15 USB

Giá: 7.472.000 VND

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Pinnacle PCTV USB (55E)

Pinnacle PCTV USB (55E)

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Grass Valley HDSPARK

Grass Valley HDSPARK

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

Grass Valey EDIUS NX Express 5.25

Grass Valey EDIUS NX Express 5.25

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng

Khuyến mại:

560 Trường Chinh, Hà Nội
84-4-35640558-0932168866

Anh Quân

zalo

skype

0903219779

Phạm Hương

zalo

skype

0934586604

Anh Đức

zalo

skype

0934572682

12 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu,
Đà Nẵng

84-511-3889982 - 0935666443

Trung Thành

zalo

skype

0935666443

Xuân Hiếu

zalo

skype

0935666445

Nhã Lý

zalo

skype

0935666057

Anh Đức

zalo

skype

0934572682

248 Hoàng Hoa Thám,P.12,
Q. Tân Bình, TP.HCM

84-8-38132181 - 0975236688

Hoa Tuyết

zalo

skype

0904527383

Cao Hoàng

zalo

skype

0982510709

Thúy Hằng

zalo

skype

0909746619

Thiên Ấn

zalo

skype

0982510709

Quang Trường

zalo

skype

0987230709

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0934572682 - 0903219779

máy phát điện
mua máy cắt decal tại F5PRO